Informe de l’Observatori Contra l’Homofòbia, i l’estat de l’LGTBI-FÒBIA a Catalunya 2022.