L’OCDE revela

Les persones LGTB enfronten barreres al mercat laboral i guanyen un 4% menys

En un informe recent publicat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), es destaca la persistent disparitat en l’accés a l’ocupació i els salaris per a les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Aquesta anàlisi, que examina 46 estudis de revistes acadèmiques, revela que tenen un 7% menys de possibilitats d’aconseguir feina i guanyen un 4% menys en comparació amb la població general.

Obstacles a l’Ascens Professional

L’informe de l’OCDE també assenyala l’existència d’un sostre de vidre a les seves carreres professionals. Les possibilitats d’assolir llocs directius són un 11% més baixes per a aquest grup, cosa que reflecteix una clara desigualtat en el desenvolupament de les trajectòries laborals.

Discriminació en el procés de contractació:

L’estudi revela que les persones LGTB enfronten dificultats addicionals en el procés de contractació. Aquells que indiquen als seus currículums haver treballat en organitzacions LGTB o haver estat part d’ONG que els defensen tenen 1,5 vegades menys possibilitats de ser cridats a una entrevista de treball.

Impacte a la Salut Laboral i el Benestar

La discriminació i l’estigma relacionats amb l’orientació sexual i la identitat de gènere també afecten la salut laboral i el benestar de les persones LGTB. Un estudi realitzat a la Unió Europea va revelar que més d’un terç de les persones LGTB enquestades van informar que se sentien discriminades per la seva orientació sexual o identitat de gènere.

Espanya com un Model de Tolerància

L’informe de l’OCDE posiciona Espanya com el setè país més tolerant amb la comunitat LGTB, amb una qualificació de 6.6 a una escala de l’1 al 10 sobre l’acceptació de l’homosexualitat. Tot i això, encara queda molt per fer per eliminar les barreres i promoure la igualtat en l’àmbit laboral i social.

Truca a l’acció

L’OCDE destaca que garantir que les persones LGTB puguin expressar obertament la seva orientació sexual i la identitat de gènere sense enfrontar discriminació és un dret humà fonamental. A més, subratlla que l’exclusió d’aquest grup limita el desenvolupament econòmic i afecta la inversió en capital humà, cosa que repercuteix en la productivitat i el potencial econòmic d’un país.

En resum, l’informe de l’OCDE subratlla la urgència d’abordar les disparitats en l’accés a l’ocupació i els salaris per a les persones LGTB, així com promoure entorns laborals més inclusius i respectuosos a tot el món.

Pàgina web OCDE

Descobreix ara la pàgina web de Rainbow Telecom, el teu centre d’operacions per a telecomunicacions inclusives i compromeses amb el col·lectiu LGTBI+.