Empreses celebrant el dia de l’Orgull LGTBI+

Empreses compromeses: Celebrant el Dia de l’Orgull LGTBI+ amb accions concretes

Al Dia de l’Orgull LGTBI+, l’atenció se centra no només als carrers on es manifesta la diversitat i la lluita per la igualtat, sinó també a l’àmbit empresarial, on cada cop més companyies es comprometen amb la inclusió i la diversitat. Cepsa és un exemple destacat d’una empresa que no només celebra aquest dia, sinó que també integra la diversitat i la inclusió en la seva cultura corporativa i les seves pràctiques laborals al llarg de tot l’any.

Promovent una Cultura de Respecte i Humilitat:

María de Santos, responsable de Diversitat i Inclusió de Cepsa, destaca la importància del respecte i la humilitat com a pilars fonamentals per fomentar la inclusió al lloc de treball. Segons De Santos, el respecte permet que tothom pugui expressar les seves idees lliurement, mentre que la humilitat facilita la valoració de les opinions dels que són diferents. Això contribueix a fer que tots els empleats de l’empresa acceptin amb naturalitat la diversitat i la inclusió de diferents perfils de persones.

Estratègies d’inclusió i diversitat:

Cepsa no es limita a accions puntuals al Dia de l’Orgull LGTBI+, sinó que integra la diversitat i la inclusió en la seva política corporativa durant tot l’any. L’empresa compta amb un Programa i un Comitè Estratègic de Diversitat i Inclusió, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 5 i 8 de l’ONU, que aborden específicament la igualtat de tracte i oportunitats en dimensions com a gènere, discapacitat i LGTBI+.

Foment d’un Entorn Inclusiu:

Per garantir la igualtat efectiva en la contractació, Cepsa està implementant el currículum vitae anònim en els processos de selecció, assegurant que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere. A més, l’empresa reconeix la importància de formar els seus líders en diversitat i inclusió a través de la seva Acadèmia de Líders, on més de 1.300 persones reben formació sobre la importància de la diversitat i els biaixos inconscients en la presa de decisions.

Recomanacions per a Empreses Compromeses:

La Xarxa Empresarial per la Diversitat i Inclusió LGTBI (REDI) ofereix recomanacions clau per a les empreses compromeses amb la inclusió i la diversitat. Entre aquestes recomanacions hi ha un compromís explícit per part de l’Alta Direcció, la implementació de bones pràctiques en Recursos Humans, com ara tallers de formació i sensibilització, i una comunicació interna abans de l’externa per garantir autenticitat i evitar percepcions comercials i oportunistes.

En resum, el compromís d’empreses com Cepsa amb la diversitat i la inclusió va més enllà d’una celebració anual, i és part integral de la seva cultura corporativa i les seves pràctiques laborals. Aquest enfocament no només promou un entorn de treball inclusiu, sinó que també enforteix la competitivitat i la sostenibilitat de l’empresa en un món divers i en evolució constant.

Noticia el Diario.es “El Día del Orgullo LGTBI+ también se celebra en empresas inclusivas y diversas”

Descobreix ara la pàgina web de Rainbow Telecom, el teu centre d’operacions per a telecomunicacions inclusives i compromeses amb el col·lectiu LGTBI+.